Elips Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti. Ar-Ge Laboratuvarı 2012 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Elips Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti. Ar-Ge Laboratuvarı bünyesinde barındırdığı GS Junior System, LightCycler 480 System, Chemidoc MP Sistemi, QX100 Droplet Digital PCR Sistemi, TC20 Otomatik Hücre Sayım Cihazı, T100 Thermal Cycler, Allegra X-12, Allegra X-22R, Trans-Blot Turbo, Microfuge 16, NanoDrop 2000 cihazlarıyla bünyesindeki projeler dışında çeşitli üniversitelerdeki araştırmacılara da hizmet veren bir birimdir.

KOSGEB tarafından desteklenen “Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Saptanmasına Yönelik DNA Gen Çipi Prototipinin Oluşturulması” ve “Hastane Enfeksiyonlarına Neden Olan Mikroorganizmaların Multilocus Sequence Typing (MLST) Yöntemi Kullanılarak Epidemiyolojisi, Antibiyotik Direnç Genleri ve Toksin Genlerinin Yeni Nesil Sekans Yöntemleri ile Belirlenmesine Yönelik Test Sistemlerinin Geliştirilmesi” projeleri devam etmektedir.

Gıda analizi ve insan sağlığı konularında günümüzde kullanılan teknikleri düzenlemek, bu alanda kullanılabilecek yeni teknikler konusunda araştırmalar yaparak yeni yöntem ve protokolleri geliştirmek amacıyla kurulan Elips Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracat Ltd. Şti. Ar-Ge Laboratuvarı yeni projelere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

KOSGEB

Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Saptanmasına Yönelik DNA Gen Çipi Prototipinin Oluşturulması

Destek Programı: KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihi: 01.04.2013 - 01.04.2014


Son yıllarda GDO ekim alanların hızla artması biyogüvenlik le ilgili endişeleride beraberinde getirmiştir. Biyogüvenliğin en önemli unsurlarından biri olan “izleme (monitoring)”; genetik modifiye organizmaların hareketini izlemek ve onların taşıdığı transgenlere ve beklenmeyen sonuçlara karsı hazır olmak için kullanılmaktadır. Gıda ve yemlerde GDO analizi; GM bitkilerden elde edilen ham materyal veya işlenmiş ürünlerde eklenmis (aktarılmış) DNA’ nın veya genetik materyal tarafından kodlanan eksprese edilmiş yeni proteinlerin saptanması ile tanımlanabilir. GDO saptanmasına yönelik analizler kalitatif (var/yok analizleri) ve kantitatif (miktar analizleri) seklinde yapılabilmektedir. Bununla beraber ürünlerdeki izleme sadece GDO’ ların varlığını değil miktarını ölçmeyi de içermektedir.

Türkiye’de 3 adet soya geni ve 16 adet mısır geninin yem amaçlı kullanımı dışında gıda amaçlı izin verilmiş hiç bir gen bulunmamaktadır. Bu nedenle gıdalarda GDO’ların tespiti tarama analizi yapılarak değerlendirilmektedir. Ancak yemler için tarama analiz sonucunun pozitif olduğu durumunda miktar tayini analizleri yapılmakla birlikte analiz edilecek GDO tip sayısına (mısır, soya, kanola vb.) bağlı olarak analiz süresi her numunede farklılık göstermekte ve daha uzun sürmektedir. Diğer yandan gen teknolojisi kullanılarak en fazla üretilen ürünlerden olan soya ve mısır hem gıda hemde yem olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle soya ve mısır geni içeren ürünlerin geriye dönük izlenebilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle yem olarak yasal yollarla ithalatı yapılmış olan ürünlerin gıda sanayinde ve tohum olarak kullanım olasılığının olması kalitatif ve kantitatif GDO analiz metodlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Projemiz Avrupa Birliği Komisyonu tarafından tarafından yetkilendirilmiş ve yetkilendirilmemiş GDO’ların gıda ve yem örneklerinde kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesine imkan sağlayacak DNA mikroarray prototipinin oluşturulması esasına dayanmaktadır.

Elde edilen araştırma sonuçları kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı başta gıda tüketicisi olmak üzere tarım, sağlık, üretim, ithalat-ihracat gibi pek çok sektörün hizmetine sunulacaktır. Proje çıktılarının konuyla ilgili bilimsel çalışmalara ışık tutarak Ar-Ge alt yapımızın güçlenmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca GDO analizlerinin AB direktiflerine göre geçerli ve standart bir yöntemle yapılması ile Türkiye’de yapılan gdo analizlerinde uluslararası harmonizasyonunun sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


Proje Ekibi / Kurum-Kuruluşlar

  • ELİPS Yaşam Bilimleri Merkezi AR-GE Birimi (Yönetici/ Yürütücü)
  • Uludağ üniversitesi Mustafa Kemalpaşa Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü (Proje Danışmanlığı)

Hizmet Alınan Kuruluşlar

  • Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik Bölümü

Sık sorulan sorular;

  • Ürün kataloglarını neden indiremiyorum?
  • Ürün katalogları hızlı erişim sağlamanız için online olarak sunulmaktadır. Talep ettiğiniz katalogların tümünü mail aracılığı ile bizden edinebilirsiniz.

  • Aradığım laboratuvar cihazı ya da sarf malzemelerini sitenizde bulamadım.
  • Sitemizin altyapısı güncel gelişmeleri yakından takip eden ekibimiz tarafından sürekli güncellenmektedir. Aradığınız ürün sitemizde görünmüyorsa bizden mail aracılığı ile istediğiniz ürün bilgisini talep edebilirsiniz.

  • Sitenizi neden görüntüleyemiyorum?
  • İnternet sitemiz sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla güncellenmiştir. Sayfaları görüntüleyebilmek için Firefox ya da Chrome tarayıcılarına sahip olmanız gerekmektedir.

Adınız ve Soyadınız:


Telefon Numaranız:


E-Mail Adresiniz:Mesajınız:


×